North of Iran, a never ending heaven

September 15, 2015  •  Leave a Comment

همه اش ۱۷۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد ولی بخاطر ترافیکش شده ۱۱ ساعت هم رانندگی کرده باشیم. با اینحال هربار که کج و کوله و با کمر درد از ماشین در آمدیم و به ورودی شهر رسیدیم و این کوههای سرسبز مقابل رویمان را خیره نگاه کردیم گفتیم که خوب شد آمدیم!

کلاردشت را میگویم همان بهشت سرسبز ایران زمین که نمیدانم چرا بالاخره همیشه یک جای کار باید بلنگد. مثلا یکی اش همین آسفالت های کوچه و پس کوچه ها یا آشغالهای رنگ و وارنگ که در تمام طول مسیر به چشم میخورد. بدتر اینکه ساخت و ساز ویلاهای لوکس به شدت رونق دارد ولی انگار هرکس فقط مسوول ۴ دیواری خانه خودش هست و دیگر در قبال شهر، زباله، رانندگی، آسفالت و .... وظیفه ای ندارد. درختانش هم روز به روز تنک تر و تنها چیزی که سال به سال به این روند اضافه میشه حجم ترافیک و زباله و ویلاهای لوکس هست.

 

اما صبح وقتی بیدار شدی و از یک سربالایی تند بالا رفتی به یک راه میرسی که ابتدای جنگل است و ناخودآگاه غصه های خودت و مصایب شهر یادت میرود.

into the woodsinto the woods

همینطور که در جنگل ادامه بدی میرسی به یک هتل نیمه کاره و تپه های سرسبز که تمام شهر زیر پایت و مقابل رویت قرار میگیرد. آدم حس میکند اینجا به خدا بیشتر نزدیک شده و میتواند درگوشی با خدا صحبت کند. همینطور که خیره به دشت و شهر نگاه میکند، نفسهای عمیق میکشد و ریه هایش را از اکسیژن پر میکند برای روز مبادا.

enjoy your relaxationenjoy your relaxation

بعد یادش میاید که نمیشود تا کلاردشت آمد و مازیچال نرفت. پس برمیگردد خانه و سوار ماشین میشود و تا جاییکه بتواند از مسیر ناهموار و جنگلی بکر مازیچال بالا میرود و مشغول عکاسی میشود.

بازهم نفس میکشد و حظ بصر میبرد میداند در بهترین حالت تا یکسال دیگر به اینجا نخواهد آمد و با همین فکر عمیقتر نفس میکشد.

Destination: heavenDestination: heavenOrder a print or buy this photo


Comments

No comments posted.
Loading...

 

Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June (10) July (32) August (30) September (27) October (14) November (4) December
January February March April May (2) June (1) July August September October November (1) December
January February March (1) April May (1) June July August September October November December
January (1) February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May (3) June July August September October November December
January February March April May June July August (2) September October (1) November (4) December